Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3007/Β/23.07.2019

  • 23/7/2019

Απόφ. Α.1278 Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον...

Περισσότερα

ΦΕΚ 414/Δ/22.07.2019

  • 23/7/2019

Απόφ. 1021 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος ’’Μπαρτσεβάνου’’...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2987/Β/19.07.2019

  • 19/7/2019

Απόφ. 159253 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 410/Δ/19.07.2019

  • 19/7/2019

Απόφ. 3016 Τροποποίηση σχεδίου πόλης μετά από αυτοδίκαια άρση απαλλοτρίωσης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 411/Δ/19.07.2019

  • 19/7/2019

Απόφ. 2733 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος με αριθμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 124/Α/18.07.2019

  • 18/7/2019

Απόφ. Πράξη 21 της 18-7-2019 Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2946/Β/16.07.2019

  • 17/7/2019

Απόφ. 141254 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2956/Β/16.07.2019

  • 17/7/2019

Απόφ. 74/14/26-6-2019 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης Καταχώριση των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 405/Δ/16.07.2019

  • 17/7/2019

Απόφ. 4054 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 409/Δ/16.07.2019

  • 17/7/2019

Απόφ. 0367/1280 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων του οριοθετημένου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.