Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5140/Β/19.11.2020

  • 20/11/2020

Απόφ. 32258 ΕΞ 2020 Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5146/Β/19.11.2020

  • 20/11/2020

Απόφ. 3122.1-Τ07/73393/2020 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση των μελετών: -...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5082/Β/18.11.2020

  • 18/11/2020

Απόφ. 1197/2020 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5089/Β/18.11.2020

  • 18/11/2020

Απόφ. 17605 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5099/Β/18.11.2020

  • 18/11/2020

Απόφ. 131954 ΕΞ 2020 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 752/Δ/18.11.2020

  • 18/11/2020

Απόφ. 51815 Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 1685/22-4-1982 (Δ΄ 571) απόφασης κήρυξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5058/Β/17.11.2020

  • 17/11/2020

Απόφ. 175882 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 89233/18473/10.11.2011 (Β΄ 2714) απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5079/Β/17.11.2020

  • 17/11/2020

Απόφ. 131207 ΕΞ 2020 Συμπληρωματική ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 749/Δ/17.11.2020

  • 17/11/2020

Απόφ. 201261 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 748/Δ/13.11.2020

  • 16/11/2020

Απόφ. 3596 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος «Αράπη»...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.