Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2086/Β/20.05.2021

  • 24/5/2021

Απόφ. 385 Καθορισμός του ύψους της Ανώτατης και της Ελάχιστης Στάθμης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 82/Α/23.05.2021

  • 23/5/2021

Απόφ. Πράξη 11 της 22.5.2021 Συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο: α) της Σύμβασης Αγοραπωλησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2094/Β/20.05.2021

  • 20/5/2021

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9028/Α325 Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 266/Δ/19.05.2021

  • 20/5/2021

Απόφ. μ. ΥΠΕΝ/Δ ΝΕΠ/35974/1452 Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2062/Β/19.05.2021

  • 19/5/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/46126/782 1η Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/93856/739/30.09.2020...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1978/Β/14.05.2021

  • 18/5/2021

Απόφ. 3122.1-Τ72/28416/2021 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1978/Β/14.05.2021

  • 18/5/2021

Απόφ. 3122.1-Τ72/28415/2021 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1978/Β/14.05.2021

  • 18/5/2021

Απόφ. 45259 Τροποποίηση της υπ’αρ. 118699/31-10-2017 κοινής απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 78/Α/18.05.2021

  • 18/5/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4799 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1960/Β/14.05.2021

  • 17/5/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/42138/552 Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών.(1)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.