Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 194/Δ/22.04.2019

  • 22/4/2019

Απόφ. 92 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 194/Δ/22.04.2019

  • 22/4/2019

Απόφ. 1159 Αναγνώριση, ως προϋφιστάμενη του 1923, της οδού που συνδέει...

Περισσότερα

ΦΕΚ 194/Δ/22.04.2019

  • 22/4/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/26117/1367 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου, οικιστικού συνόλου (κτίρια...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1342/Β/19.04.2019

  • 19/4/2019

Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Βέροιας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 186/Δ/18.04.2019

  • 19/4/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/96770/4905 Καθορισμός εγκατάστασης κοινωφελών δραστηριοτήτων και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 188/Δ/19.04.2019

  • 19/4/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/26044/1363 Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 188/Δ/19.04.2019

  • 19/4/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/5515/394 Καθορισμός χρήσης και ειδικών όρων στο διατηρητέο κτίριο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 189/Δ/19.04.2019

  • 19/4/2019

Απόφ. 399 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 190/Δ/19.04.2019

  • 19/4/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/19831/338 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του οικισμού Αναργύρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 187/Δ/19.04.2019

  • 19/4/2019

Απόφ. 12921 Σημειακή Τροποποίηση Ορίων Οικισμού Κάτω Κουνουπίτσα Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.