Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3389/Β/04.09.2019

  • 4/9/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/76201/3438 Παράταση προθεσμίας της υποβολής των δηλώσεων του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3383/Β/03.09.2019

  • 3/9/2019

Απόφ. Α.1330 Καθορισμός απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα διαμετακόμισης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3376/Β/02.09.2019

  • 2/9/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/76721/3470 Παράταση προθεσμίας της υποβολής των δηλώσεων του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3377/Β/02.09.2019

  • 2/9/2019

Απόφ. Α 61583/2723 Τροποποίηση της 15732/13.11.2012 (ΦΕΚ Β’/3053) κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3367/Β/30.08.2019

  • 31/8/2019

Απόφ. Α.1329 Συμπλήρωση-Τροποποίηση της Α. 1196/2019 (ΦΕΚ Β' 1762) απόφασης της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 498/Δ/30.08.2019

  • 31/8/2019

Απόφ. 2816 Επανακαθορισμός - Επαναχάραξη των οριογραμμών αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 500/Δ/31.08.2019

  • 31/8/2019

Απόφ. 208126 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3365/Β/30.08.2019

  • 31/8/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/72922/870 α) Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 απόφασης «Ηλεκτρονικό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 139/Α/31.08.2019

  • 31/8/2019

Απόφ. 4625 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3312/Β/29.08.2019

  • 30/8/2019

Απόφ. 40863 Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.