Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3495/Β/18.09.2019

  • 18/9/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/80345/3621 Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του άρθρου 2...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3455/Β/13.09.2019

  • 16/9/2019

Απόφ. 79305/20984 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3474/Β/13.09.2019

  • 16/9/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8258/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 518/Δ/13.09.2019

  • 16/9/2019

Απόφ. 11763/132132 Καθορισμός της οριογραμμής παραλίας, στη θέση «Αράπης»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 141/Α/16.09.2019

  • 16/9/2019

Απόφ. 4626 Κύρωση της από 24.07.2019 Π.Ν.Π. «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3449/Β/12.09.2019

  • 13/9/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/75296/2222 Τροποποίηση της οικ.170384/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3471/Β/13.09.2019

  • 13/9/2019

Απόφ. 398 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3438/Β/11.09.2019

  • 12/9/2019

Απόφ. 123547 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3440/Β/11.09.2019

  • 12/9/2019

Απόφ. 62038 Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες.(2)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 504/Δ/09.09.2019

  • 10/9/2019

Απόφ. 475518 (1449) Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.136Α της Δ.Κ. Αμπελοκήπων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.