Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4814/Β/30.10.2018

  • 31/10/2018

Απόφ. 15258/148934 Έγκριση της 55/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4869/Β/31.10.2018

  • 31/10/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1203 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4870/Β/31.10.2018

  • 31/10/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1199 Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 452/Δ/30.10.2018

  • 31/10/2018

Απόφ. 61238 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ) στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 452/Δ/30.10.2018

  • 31/10/2018

Απόφ. 61233 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ) στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 452/Δ/30.10.2018

  • 31/10/2018

Απόφ. 61230 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ) στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 452/Δ/30.10.2018

  • 31/10/2018

Απόφ. 61232 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ) στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 452/Δ/30.10.2018

  • 31/10/2018

Απόφ. 61234 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ) στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 452/Δ/30.10.2018

  • 31/10/2018

Απόφ. 61237 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ) στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4811/Β/30.10.2018

  • 31/10/2018

Απόφ. 58790/20628 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.