Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 372/Β/12.02.2019

  • 12/2/2019

Απόφ. 1326 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 372/Β/12.02.2019

  • 12/2/2019

Απόφ. 571/13847 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 372/Β/12.02.2019

  • 12/2/2019

Απόφ. 1289 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 382/Β/12.02.2019

  • 12/2/2019

Απόφ. Α. 1049 Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 353/Β/11.02.2019

  • 11/2/2019

Απόφ. Α.1041 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 319/Β/08.02.2019

  • 11/2/2019

Απόφ. 99 Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 321/Β/08.02.2019

  • 11/2/2019

Απόφ. 25680/18 Τροποποίηση της 13011/28-6-2013 (ΦΕΚ 1708/Β’/2013) απόφασης όπως τροποποιήθηκε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 328/Β/08.02.2019

  • 11/2/2019

Απόφ. 80449 + 79274/2018 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 351/Β/11.02.2019

  • 11/2/2019

Απόφ. 4875/1444 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 291/Β/07.02.2019

  • 8/2/2019

Απόφ. 1210/9318 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ΝΠΔΔ...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.