Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 325/Δ/18.06.2019

  • 19/6/2019

Απόφ. 52885/1408 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη Δυτικής Αττικής των Προκαποδιστριακών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2326/Β/14.06.2019

  • 14/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/48828/2468 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2326/Β/14.06.2019

  • 14/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/48838/2466 Καθορισμός της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2326/Β/14.06.2019

  • 14/6/2019

Απόφ. ΔΙΔΑΔ/Φ.40/623/οικ.21542 Τροποποίηση της ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/ 30.10.1992 κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2317/Β/13.06.2019

  • 14/6/2019

Απόφ. 3122.1-Τ69/39950/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την μελέτη και κατασκευή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2297/Β/12.06.2019

  • 13/6/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 5980/Α321 Προθεσμία υποβολής αίτησης, για χορήγηση Έγκρισης Στεγαστικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 316/Δ/12.06.2019

  • 13/6/2019

Απόφ. 170 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος «ΡΕΜΑΤΑΚΙ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 321/Δ/13.06.2019

  • 13/6/2019

Απόφ. 11156 Τροποποίηση χωροθέτησης του Τουριστικού Λιμένα στη Μονεμβασιά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 320/Δ/13.06.2019

  • 13/6/2019

Απόφ. 06-06-19 Έγκριση γενικού σχεδιασμού μαρίνας Βουλιαγμένης. (1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 311/Δ/11.06.2019

  • 12/6/2019

Απόφ. 1782/82098 Μερική κύρωση δασικού χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.