Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3567/Β/24.09.2019

  • 25/9/2019

Απόφ. 82/5 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3567/Β/24.09.2019

  • 25/9/2019

Απόφ. 82/9 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3569/Β/25.09.2019

  • 25/9/2019

Απόφ. 3219 Δημοσίευση Περιεχομένου και Στοιχείων Δηλώσεων Περιουσιακής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 531/Δ/23.09.2019

  • 25/9/2019

Απόφ. 214086/3731 Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρίπολης στα Ο.Τ. 206 και 205 επί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 533/Δ/23.09.2019

  • 25/9/2019

Απόφ. 52451/1313 Μερική ανάκληση της 108424/13-9-1934 (ΦΕΚ 133/Β’/1934) απόφασης Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 534/Δ/23.09.2019

  • 25/9/2019

Απόφ. 5078 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας μετά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3558/Β/23.09.2019

  • 23/9/2019

Απόφ. 1352 Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3558/Β/23.09.2019

  • 23/9/2019

Απόφ. 1353 Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 528/Δ/20.09.2019

  • 23/9/2019

Απόφ. 46013 Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό οριογραμμής αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3537/Β/20.09.2019

  • 23/9/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/81319/238 Τροποποίηση της 26804/16.06.2011 απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.