Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2582/Β/27.06.2019

  • 27/6/2019

Απόφ. 66322 Τροποποίηση της 92185/3447/50213/28-08-2017 απόφασης του Αναπληρωτή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2583/Β/27.06.2019

  • 27/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458 Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2586/Β/27.06.2019

  • 27/6/2019

Απόφ. 1027/1934492 Διόρθωση αρχικών εγγραφών λόγω προδήλου σφάλματος σύμφωνα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 348/Δ/26.06.2019

  • 27/6/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/203352/2165 8/1693 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου του διωρόφου κτηρίου,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 349/Δ/26.06.2019

  • 27/6/2019

Απόφ. 9752 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη του υπολοίπου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 354/Δ/26.06.2019

  • 27/6/2019

Απόφ. ΔΑΕΕ/οικ.1755/Φ.Ερασίνος Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών ρέματος Ερασίνου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2514/Β/25.06.2019

  • 26/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/47927/1399 Τροποποίηση της οικ.170383/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2522/Β/26.06.2019

  • 26/6/2019

Απόφ. 11436 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2529/Β/26.06.2019

  • 26/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/47892/1396 Τροποποίηση της οικ.170378/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 343/Δ/25.06.2019

  • 26/6/2019

Απόφ. Π.Δ.06-06-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.