Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 552/Δ/01.10.2019

  • 1/10/2019

Απόφ. 412923(1238) Καθορισμός Ειδικών Όρων και Περιορισμών Δόμησης στο χώρο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 556/Δ/01.10.2019

  • 1/10/2019

Απόφ. 4741/218107/2015 Αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης του 1923, στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 146/Α/01.10.2019

  • 1/10/2019

Απόφ. Πράξη 30 της 30-9-2019 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 147/Α/01.10.2019

  • 1/10/2019

Απόφ. Πράξη 31 της 30.9.2019 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 149/Α/01.10.2019

  • 1/10/2019

Απόφ. Π.Δ. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 92 Τροποποίηση π.δ. 74/2011 «Ένωση Περιφερειών Ελλάδος».(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 145/Α/30.09.2019

  • 30/9/2019

Απόφ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3616/Β/30.09.2019

  • 30/9/2019

Απόφ. 1347 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 538/Δ/26.09.2019

  • 27/9/2019

Απόφ. 126420 Μερική ανάκληση της αριθμ. 60515/03-09-1968 απόφασης (ΦΕΚ 507/τ.Β΄/1968)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 538/Δ/26.09.2019

  • 27/9/2019

Απόφ. 102099/2078 Άρση ασυμφωνίας μεταξύ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 538/Δ/26.09.2019

  • 27/9/2019

Απόφ. 126434 Μερική ανάκληση της αριθμ. 102293/13-09-1934 απόφασης (ΦΕΚ 133/τ.Β΄/1934)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.