Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2345/Β/03.06.2021

  • 3/6/2021

Απόφ. 59188 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 130119/08-12-2020 απόφασης του Αναπληρωτή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2265/Β/31.05.2021

  • 31/5/2021

Απόφ. 991/4 Κανονισμός Γενικών Αδειών.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 87/Α/30.05.2021

  • 30/5/2021

Απόφ. Π.Ν.Π.30-5-21 Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 86/Α/28.05.2021

  • 29/5/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4802 Κύρωση της σύμβασης μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2201/Β/26.05.2021

  • 27/5/2021

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.9240/A321 Παράταση ισχύος αδειών επισκευής κτηρίων πληγέντων από...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2185/Β/26.05.2021

  • 26/5/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΔ/46424/1134 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 36060/1155/13.6.2013 κοινής υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 84/Α/25.05.2021

  • 25/5/2021

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 33 Τροποποίηση του άρθρου 78 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 83/Α/24.05.2021

  • 25/5/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4801 Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2086/Β/20.05.2021

  • 24/5/2021

Απόφ. 248 Έγκριση Συντελεστών Απωλειών Δικτύου.(2)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2086/Β/20.05.2021

  • 24/5/2021

Απόφ. 300 Καθορισμός μαθηματικού τύπου για τον υπολογισμό του τέλους...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.