Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 616/Δ/15.10.2019

  • 15/10/2019

Απόφ. 235319 Δέσμευση ζώνης διέλευσης οδού κατ’ εφαρμογή του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3776/Β/14.10.2019

  • 14/10/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/7698/Α335 Χαρακτηρισμός ως δυσπρόσιτων των θέσεων οικοπέδων στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3784/Β/14.10.2019

  • 14/10/2019

Απόφ. 3122.1-Τ03Α/71453/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3788/Β/14.10.2019

  • 14/10/2019

Απόφ. 14447/173776 Τροποποίηση της 6937/85159/31.05.2017 (ΦΕΚ 2005/Β΄/12.06.2017) απόφασης παροχής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 609/Δ/14.10.2019

  • 14/10/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/412839/43404/3258/988 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 609/Δ/14.10.2019

  • 14/10/2019

Απόφ. Π.Δ. 30-09-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 610/Δ/14.10.2019

  • 14/10/2019

Απόφ. 18913/7992 Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη των επεξεργα- σμένων αστικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 610/Δ/14.10.2019

  • 14/10/2019

Απόφ. 216143 Έγκριση καθορισμού νέων λατομικών περιοχών στo Νομό Κεφαλληνίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 159/Α/14.10.2019

  • 14/10/2019

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4632 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798...

Περισσότερα

ΦΕΚ 157/Α/11.10.2019

  • 11/10/2019

Απόφ. Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.94 Τροποποίηση π.δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.