Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 617/Δ/15.10.2019

  • 16/10/2019

Απόφ. 3784 Μείωση απόστασης των κοιμητηρίων Αναστάσεως του Κυρίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 617/Δ/15.10.2019

  • 16/10/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ /412782/43394/3254/990 Χαρακτηρισμός ως μνημείου της παλαιάς γέφυρας Αγίου Ιωάννου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 618/Δ/15.10.2019

  • 16/10/2019

Απόφ. 6013 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 12.057,592 τ.μ. (12,057592 στρ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 618/Δ/15.10.2019

  • 16/10/2019

Απόφ. 3191/170915 Μερική Ανάκληση της 5812/23-11-2007 (ΦΕΚ 664/Δ΄/14-12-2007) απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 619/Δ/15.10.2019

  • 16/10/2019

Απόφ. 2836 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων, εντός ορίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 161/Α/16.10.2019

  • 16/10/2019

Απόφ. 4633 Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3793/Β/14.10.2019

  • 15/10/2019

Απόφ. 101023 Τροποποίηση της 69395/1-7-2019 (Β’2764) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3818/Β/15.10.2019

  • 15/10/2019

Απόφ. 448 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3819/Β/14.10.2019

  • 15/10/2019

Απόφ. 463 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 614/Δ/15.10.2019

  • 15/10/2019

Απόφ. 212856 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού και καθορισμός ορίων παραλίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.