Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3841/Β/17.10.2019

  • 17/10/2019

Απόφ. 3122.1-Τ68/71565/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3846/Β/17.10.2019

  • 17/10/2019

Απόφ. 2447 Ορισμός του Δήμου Λαμιέων ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3846/Β/17.10.2019

  • 17/10/2019

Απόφ. 2448 Ορισμός του Δήμου Χαλκιδέων ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3848/Β/17.10.2019

  • 17/10/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/93892/3114 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με Α.Π.ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480/7.12.2016...

Περισσότερα

ΦΕΚ 622/Δ/16.10.2019

  • 17/10/2019

Απόφ. 5838 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, μετά από...

Περισσότερα

ΦΕΚ 622/Δ/16.10.2019

  • 17/10/2019

Απόφ. 264641/4655 Τροποποίηση με συμπλήρωση - αναδιάταξη των επιτρεπόμενων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 624/Δ/17.10.2019

  • 17/10/2019

Απόφ. 5165 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας μετά από...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3833/Β/16.10.2019

  • 16/10/2019

Απόφ. 114801 ΕΞ 2019 Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 612/Δ/15.10.2019

  • 16/10/2019

Απόφ. 133218/2772 Άρση ασυμφωνίας μεταξύ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 613/Δ/15.10.2019

  • 16/10/2019

Απόφ. 89049/1647 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Μπαθαρίστρα...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.