Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3894/Β/24.10.2019

  • 24/10/2019

Απόφ. 84/8 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3894/Β/24.10.2019

  • 24/10/2019

Απόφ. 84/7 Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3894/Β/24.10.2019

  • 24/10/2019

Απόφ. 84/13 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 629/Δ/22.10.2019

  • 23/10/2019

Απόφ. 47660 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3870/Β/22.10.2019

  • 22/10/2019

Απόφ. 84/9 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησηςΚαταχώριση των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3857/Β/17.10.2019

  • 18/10/2019

Απόφ. 3227 Πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3857/Β/17.10.2019

  • 18/10/2019

Απόφ. 3226 Πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3826/Β/16.10.2019

  • 17/10/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8531/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3828/Β/16.10.2019

  • 17/10/2019

Απόφ. 5776/Β1/1190 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6269/1895 Α1/28.11.2017 (Β’ 4159) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3832/Β/16.10.2019

  • 17/10/2019

Απόφ. 2/76040/0025 Διαδικασία ηλεκτρονικής βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.