Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 634/Δ/25.10.2019

  • 29/10/2019

Απόφ. 46012 Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό οριογραμμής αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 635/Δ/25.10.2019

  • 29/10/2019

Απόφ. 123340 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 636/Δ/25.10.2019

  • 29/10/2019

Απόφ. 4204 Χαρακτηρισμός ή μη ως διατηρητέων τριών (3) κελυφών κτιρίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 640/Δ/25.10.2019

  • 29/10/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/61939/2911 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 642/Δ/25.10.2019

  • 29/10/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/91943/4125 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3897/Β/25.10.2019

  • 29/10/2019

Απόφ. 83/12/26-9-2019 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της ανάρτησης, των στοιχείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3897/Β/25.10.2019

  • 29/10/2019

Απόφ. 83/7/26-9-2019 Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3935/Β/25.10.2019

  • 29/10/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/93477/1078 Τροποποίηση της με αριθμ. ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ. 176641/2214/28.06.2018 (Β΄...

Περισσότερα

ΦΕΚ 638/Δ/25.10.2019

  • 25/10/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/89151/3943 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 163/Α/24.10.2019

  • 24/10/2019

Απόφ. Π.Δ. 96 Συγκρότηση και Οργάνωση Λειτουργίας της Επιτροπής «Ελλάδα...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.