Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2408/Β/20.06.2019

  • 21/6/2019

Απόφ. 3122.1-Τ65/42109/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2429/Β/20.06.2019

  • 21/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/Δ ΕΠΕΑ/49646/560 Τροποποίηση της οικ. 175275/22.05.2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1927)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2441/Β/20.06.2019

  • 20/6/2019

Απόφ. 3122.1-Τ54/43577/2019 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 339/Δ/20.06.2019

  • 20/6/2019

Απόφ. Π.Δ.06-06-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2394/Β/19.06.2019

  • 19/6/2019

Απόφ. 9/2019 Τροποποίηση διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 323/Δ/18.06.2019

  • 19/6/2019

Απόφ. 3113 Επανακαθορισμός αιγιαλού - καθορισμός παραλίας στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 326/Δ/18.06.2019

  • 19/6/2019

Απόφ. 7 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος "της τοπικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 327/Δ/18.06.2019

  • 19/6/2019

Απόφ. 8 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος "της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 328/Δ/18.06.2019

  • 19/6/2019

Απόφ. Αριθμ. Δ19/οικ.1822/Φ.Ραφήνα 14 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος Ραφήνας από Χ.Θ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 329/Δ/18.06.2019

  • 19/6/2019

Απόφ. 95586/Α2 Τοποθέτηση αιθουσών νηπιαγωγείων.(1)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.