Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2076/Β/04.06.2019

  • 5/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48144/1581 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με Α.Π.ΑΠΕΗΛ/Α/ΦΙ/οικ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 2081/Β/04.06.2019

  • 5/6/2019

Απόφ. 2/46251/0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2081/Β/04.06.2019

  • 5/6/2019

Απόφ. 2/46256/0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2081/Β/04.06.2019

  • 5/6/2019

Απόφ. 2/46252/0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2081/Β/04.06.2019

  • 5/6/2019

Απόφ. 2/46255/0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2081/Β/04.06.2019

  • 5/6/2019

Απόφ. 2/46254/0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2081/Β/04.06.2019

  • 5/6/2019

Απόφ. 2/46257/0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2087/Β/04.06.2019

  • 5/6/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/2860/Α36 Παράταση της επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2102/Β/05.06.2019

  • 5/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48125/1579 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2102/Β/05.06.2019

  • 5/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΦΠΓ/47841/507 Παράταση προθεσμίας της υποβολής δήλωσης του άρθρου 2 παρ....

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.