Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4059/Β/07.11.2019

  • 7/11/2019

Απόφ. 122220 ΕΞ 2019 Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4053/Β/06.11.2019

  • 6/11/2019

Απόφ. 171843 /Ζ1 Ρύθμιση θεμάτων φοιτητών - πληγέντων κατά τις πυρκαγιές...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4020/Β/04.11.2019

  • 5/11/2019

Απόφ. 85/9 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4048/Β/05.11.2019

  • 5/11/2019

Απόφ. 3122.1-Τ01/79258/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση της μελέτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 648/Δ/04.11.2019

  • 5/11/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/245124/4350 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3999/Β/04.11.2019

  • 4/11/2019

Απόφ. 280002/67741 Τροποποίηση απόφασης σύστασης επιτροπής καθορισμού λατομικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4025/Β/04.11.2019

  • 4/11/2019

Απόφ. ΠΡ 1439/1949630 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης - Καταχώρισης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 647/Δ/04.11.2019

  • 4/11/2019

Απόφ. 56762 Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό οριογραμμής αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 649/Δ/04.11.2019

  • 4/11/2019

Απόφ. 217637/343 Χαρακτηρισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων αστικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 650/Δ/04.11.2019

  • 4/11/2019

Απόφ. 226621 Επανακαθορισμός ορίων, παραλίας στην θέση «Εντός ρυμοτομικού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.