Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2065/Β/04.06.2019

  • 6/6/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./2042/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 289/Δ/05.06.2019

  • 6/6/2019

Απόφ. 14899/632 Οικοδόμηση οικοπέδου χωρίς πρόσωπο σε οδό του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 290/Δ/05.06.2019

  • 6/6/2019

Απόφ. 58569/923 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου ως προς το καθορισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 293/Δ/05.06.2019

  • 6/6/2019

Απόφ. 1390 Επαναδημοσίευση της με αρ. 2524/12-05-1988 απόφασης Νομάρχη Χανίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 295/Δ/05.06.2019

  • 6/6/2019

Απόφ. Π.Δ.22-05-19 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 302/Δ/06.06.2019

  • 6/6/2019

Απόφ. 03-06-19 Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΣΧΑΣΕ)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2051/Β/04.06.2019

  • 5/6/2019

Απόφ. 2/41941/0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2051/Β/04.06.2019

  • 5/6/2019

Απόφ. 2/41948/0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2060/Β/04.06.2019

  • 5/6/2019

Απόφ. 1788 Ορισμός του Δήμου Καρδίτσας ως Ενδιάμεσου Φορέα του Περιφερειακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2064/Β/04.06.2019

  • 5/6/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./1994/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.