Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3944/Β/11.09.2018

  • 12/9/2018

Απόφ. 5832 Τροποποίηση του άρθρου 2, της αριθμ. πρωτ. ΔΔ:οικ.1323/30-3-16 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3964/Β/12.09.2018

  • 12/9/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1171 Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3968/Β/12.09.2018

  • 12/9/2018

Απόφ. 11401 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 165/Α/11.09.2018

  • 11/9/2018

Απόφ. 4560 Κύρωση της τροποποίησης που έγινε στο Κιγκάλι (Ρουάντα)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 184/ΑΑΠ/10.09.2018

  • 11/9/2018

Απόφ. 4342 Ανάκληση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3894/Β/07.09.2018

  • 11/9/2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ. 177647 Τροποποίηση της οικ. 170374/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3919/Β/10.09.2018

  • 11/9/2018

Απόφ. 860/2 Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3933/Β/10.09.2018

  • 11/9/2018

Απόφ. 3933 Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3947/Β/11.09.2018

  • 11/9/2018

Απόφ. 848/1 Επέκταση της λειτουργικότητας του Συστήματος Ηλεκτρονικής...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.