Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 102/Α/19.06.2021

  • 19/6/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4809 Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2596/Β/16.06.2021

  • 18/6/2021

Απόφ. 65304 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 100/Α/16.06.2021

  • 16/6/2021

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 40 Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2534/Β/14.06.2021

  • 15/6/2021

Απόφ. . Γ2β/οικ.34482 Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών επιμέρους τμημάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 96/Α/11.06.2021

  • 12/6/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4807 Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2445/Β/08.06.2021

  • 8/6/2021

Απόφ. 8946 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16597/29.12.2010 κοινής υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2375/Β/07.06.2021

  • 7/6/2021

Απόφ. 57732 ΕΞ 2021 Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι...

Περισσότερα

ΦΕΚ 90/Α/05.06.2021

  • 5/6/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4804 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 91/Α/05.06.2021

  • 5/6/2021

Απόφ. Πράξη 16 της 31-5-2021 Συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2345/Β/03.06.2021

  • 3/6/2021

Απόφ. 59138 Τροποποίηση της υπ’ αρ.130092/08.12.2020 απόφασης του Αναπληρωτή...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.