Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5247/Β/26.11.2020

  • 26/11/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.26178/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 782/Δ/26.11.2020

  • 26/11/2020

Απόφ. 53487 Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον επανακαθορισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5105/Β/19.11.2020

  • 20/11/2020

Απόφ. 142939 Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των μελετών Γενικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5128/Β/19.11.2020

  • 20/11/2020

Απόφ. 194736 Έγκριση της υπ΄ αρ. 46/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5140/Β/19.11.2020

  • 20/11/2020

Απόφ. 32258 ΕΞ 2020 Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5146/Β/19.11.2020

  • 20/11/2020

Απόφ. 3122.1-Τ07/73393/2020 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση των μελετών: -...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5082/Β/18.11.2020

  • 18/11/2020

Απόφ. 1197/2020 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5089/Β/18.11.2020

  • 18/11/2020

Απόφ. 17605 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5099/Β/18.11.2020

  • 18/11/2020

Απόφ. 131954 ΕΞ 2020 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 752/Δ/18.11.2020

  • 18/11/2020

Απόφ. 51815 Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 1685/22-4-1982 (Δ΄ 571) απόφασης κήρυξης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.