Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 35/Α/20.02.2020

  • 20/2/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4666 Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 34/Α/19.02.2020

  • 20/2/2020

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 18 Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 518/Β/19.02.2020

  • 20/2/2020

Απόφ. 21887/19 Έγκριση καθορισμού λατομικών περιοχών αδρανών υλικών στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 532/Β/20.02.2020

  • 20/2/2020

Απόφ. 18749 ΕΞ2020 Συμπληρωματική ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 75/Δ/19.02.2020

  • 20/2/2020

Απόφ. 13271 Τροποποίηση των ορίων της Λατομικής Περιοχής Αλωνακίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 22/Δ/29.01.2020

  • 20/2/2020

Απόφ. 1770/58 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αρταίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 22/Δ/29.01.2020

  • 20/2/2020

Απόφ. 1779/60 Τροποποίηση σχεδίου διανομής συνοικισμού Χαλκιάδων - Καλαμιάς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 492/Β/19.02.2020

  • 19/2/2020

Απόφ. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην 11090/21.01.2020 απόφαση του Συντονιστή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 492/Β/19.02.2020

  • 19/2/2020

Απόφ. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην 11046/21.01.2020 απόφαση του Συντονιστή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 503/Β/19.02.2020

  • 19/2/2020

Απόφ. 1176 Τροποποίηση της 13011/28-6-2013 (ΦΕΚ 1708/Β΄/2013) απόφασης όπως τροποποιήθηκε...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.