Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2757/Β/28.06.2021

  • 29/6/2021

Απόφ. 27152 οικ. Φ.700.19 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 23083 Φ.700.19/11.6.2020 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2613/Β/18.06.2021

  • 22/6/2021

Απόφ. 61735 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2596/Β/16.06.2021

  • 18/6/2021

Απόφ. 65304 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2534/Β/14.06.2021

  • 15/6/2021

Απόφ. . Γ2β/οικ.34482 Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών επιμέρους τμημάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2445/Β/08.06.2021

  • 8/6/2021

Απόφ. 8946 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16597/29.12.2010 κοινής υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2375/Β/07.06.2021

  • 7/6/2021

Απόφ. 57732 ΕΞ 2021 Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2345/Β/03.06.2021

  • 3/6/2021

Απόφ. 59138 Τροποποίηση της υπ’ αρ.130092/08.12.2020 απόφασης του Αναπληρωτή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2345/Β/03.06.2021

  • 3/6/2021

Απόφ. 59188 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 130119/08-12-2020 απόφασης του Αναπληρωτή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2265/Β/31.05.2021

  • 31/5/2021

Απόφ. 991/4 Κανονισμός Γενικών Αδειών.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2201/Β/26.05.2021

  • 27/5/2021

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.9240/A321 Παράταση ισχύος αδειών επισκευής κτηρίων πληγέντων από...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.