Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 20/Α/10.02.2022

  • 10/2/2022

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4888 Για την κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 15/Α/04.02.2022

  • 7/2/2022

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5 Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. (1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 16/Α/04.02.2022

  • 5/2/2022

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4887 Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 17/Α/04.02.2022

  • 5/2/2022

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6 Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 14/Α/29.01.2022

  • 29/1/2022

Απόφ. Π.Ν.Π.29-01-22 Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 254/Α/28.12.2021

  • 29/12/2021

Απόφ. Πράξη 56 της 21-12-2021 Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 250/Α/23.12.2021

  • 24/12/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4875 Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 251/Α/23.12.2021

  • 24/12/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4876 Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 247/Α/10.12.2021

  • 11/12/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4872 Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 237/Α/02.12.2021

  • 2/12/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4864 Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.