Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 262/Δ/16.07.2018

  • 18/7/2018

Απόφ. 288542 π.ε. Έγκριση επικαιροποίησης ορίων του αισθητικού Δάσους «Μογγοστού»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 264/Δ/17.08.2018

  • 18/7/2018

Απόφ. 141592 Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2820/Β/16.07.2018

  • 17/7/2018

Απόφ. ΠΟΛ,1120 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2833/Β/01.01.2018

  • 17/7/2018

Απόφ. 11541 Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2837/Β/16.07.2018

  • 17/7/2018

Απόφ. 4/2018 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2839/Β/16.07.2018

  • 17/7/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ /3671/Α321 Προθεσμία υποβολής αίτησης για έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2839/Β/16.07.2018

  • 17/7/2018

Απόφ. 2131.24/47431/18 Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας (σβ1...ν) στον τύπο του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2839/Β/16.07.2018

  • 17/7/2018

Απόφ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/ οικ. 176459 Καθορισμός της δήλης ημέρας συντέλεσης της διασύνδεσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2818/Β/16.07.2018

  • 17/7/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/39459/683 Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών Περιφερειακών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 128/Α/16.07.2018

  • 16/7/2018

Απόφ. 9365/5942 Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής - Μέρος...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.