Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 680/Δ/19.11.2019

  • 21/11/2019

Απόφ. 167750/3566 Τροποποίηση της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 685/Δ/20.11.2019

  • 21/11/2019

Απόφ. Π.Δ. 29-10-19 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 687/Δ/20.11.2019

  • 21/11/2019

Απόφ. 8337 Διόρθωση-συμπλήρωση-τροποποίηση της με αρ. 7727/13-8-2007 εγκριτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 689/Δ/20.11.2019

  • 21/11/2019

Απόφ. Π.Δ.4-11-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4225/Β/20.11.2019

  • 20/11/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/88452/1154 Τροποποίηση απόφασης καθορισμού περιοχών στην περιφέρεια...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4239/Β/20.11.2019

  • 20/11/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/ΤΤΠΝΚΜ/613369/437766/2229/236 Χαρακτηρισμός ως κινητών μνημείων εκατόν δέκα εννέα (119)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 681/Δ/19.11.2019

  • 20/11/2019

Απόφ. 4538 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τον καθορισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 688/Δ/20.11.2019

  • 20/11/2019

Απόφ. Π.Δ. 4-11-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 688/Δ/20.11.2019

  • 20/11/2019

Απόφ. Π.Δ.4-11-19 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 690/Δ/20.11.2019

  • 20/11/2019

Απόφ. 21908 Πρώτη αναμόρφωση του δασικού χάρτη της τοπικής κοινότητας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.