Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4268/Β/22.11.2019

  • 25/11/2019

Απόφ. 106041/27463 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4278/Β/25.11.2019

  • 25/11/2019

Απόφ. 114233 Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 14097/757/4-12-2012 απόφασης του Υφυπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4277/Β/22.11.2019

  • 22/11/2019

Απόφ. 116709 Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4277/Β/22.11.2019

  • 22/11/2019

Απόφ. 81468 Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με...

Περισσότερα

ΦΕΚ 185/Α/22.11.2019

  • 22/11/2019

Απόφ. 4639 Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4226/Β/20.11.2019

  • 21/11/2019

Απόφ. 105190 Τροποποίηση της αριθμ.84662/10-8-2016 υπουργικής απόφασης «Ορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4237/Β/20.11.2019

  • 21/11/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/102848/1035 Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 680/Δ/19.11.2019

  • 21/11/2019

Απόφ. 167776/3568 Τροποποίηση της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 680/Δ/19.11.2019

  • 21/11/2019

Απόφ. 167732/3565 Τροποποίηση της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 680/Δ/19.11.2019

  • 21/11/2019

Απόφ. 154872/3316 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ιωαννίνων,...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.