Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4383/Β/29.11.2019

  • 29/11/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8832/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4400/Β/29.11.2019

  • 29/11/2019

Απόφ. 262114 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 699/Δ/29.11.2019

  • 29/11/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/244962/4343 Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 12 της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4289/Β/27.11.2019

  • 28/11/2019

Απόφ. 126904 ΕΞ 2019 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των παραγράφων 3α, 3β,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4290/Β/27.11.2019

  • 28/11/2019

Απόφ. Β/7/οικ.53026/4585 Όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου αναστολής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4295/Β/27.11.2019

  • 28/11/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/108553/2053 Διαδικασία Αναδρομικής Εκκαθάρισης Χρεώσεων Ειδικού Τέλους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4296/Β/27.11.2019

  • 28/11/2019

Απόφ. 120170 Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4296/Β/27.11.2019

  • 28/11/2019

Απόφ. 42188/3721 Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Υπουργείου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4300/Β/28.11.2019

  • 28/11/2019

Απόφ. 123428 ΕΞ 2019 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 186/Α/27.11.2019

  • 28/11/2019

Απόφ. Π.Δ.104 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.