Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 660/Δ/08.11.2019

  • 11/11/2019

Απόφ. ΔΠΧΣ 4481 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου συνοικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 660/Δ/08.11.2019

  • 11/11/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/305563/5563 Έγκριση σημειακής τροποποίησης προσαρμογής της ρυμοτομίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 662/Δ/08.11.2019

  • 11/11/2019

Απόφ. 649966 Καθορισμός χρήσης υδάτινου αποδέκτη και ειδικών όρων για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 662/Δ/08.11.2019

  • 11/11/2019

Απόφ. 154876/3317 Τροποποίηση χρήσεων γης στο Ο.Τ. 174 επί της λεωφόρου Δωδώνης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 664/Δ/08.11.2019

  • 11/11/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/260166/4675 Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4069/Β/08.11.2019

  • 8/11/2019

Απόφ. 946 Έγκριση του Σχεδίου Ανάπτυξης του Δικτύου (ΣΑΔ) για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4086/Β/08.11.2019

  • 8/11/2019

Απόφ. ΔΑΑΔ 55194 Τροποποίηση της 20342/15230/14-12-2005 απόφασης Διοικητή της Γ΄ Δ.Υ.ΠΕ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 4097/Β/08.11.2019

  • 8/11/2019

Απόφ. 123013 ΕΞ 2019 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4059/Β/07.11.2019

  • 7/11/2019

Απόφ. 122220 ΕΞ 2019 Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4053/Β/06.11.2019

  • 6/11/2019

Απόφ. 171843 /Ζ1 Ρύθμιση θεμάτων φοιτητών - πληγέντων κατά τις πυρκαγιές...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.