Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4397/Β/29.11.2019

  • 2/12/2019

Απόφ. 120281 Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 698/Δ/29.11.2019

  • 2/12/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/53324/2637 Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 704/Δ/29.11.2019

  • 2/12/2019

Απόφ. Π.Δ.4-11-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 704/Δ/29.11.2019

  • 2/12/2019

Απόφ. Π.Δ. 4-11-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 708/Δ/29.11.2019

  • 2/12/2019

Απόφ. Π.Δ.29-10-19 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 708/Δ/29.11.2019

  • 2/12/2019

Απόφ. 6139 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 708/Δ/29.11.2019

  • 2/12/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/412790/43395/3255/989 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του παλαιού λιθόκτιστου γεφυριού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 190/Α/30.11.2019

  • 30/11/2019

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4640 Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4315/Β/29.11.2019

  • 29/11/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/105040/2297 Τροποποίηση της 181478/965/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄3763),...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4325/Β/29.11.2019

  • 29/11/2019

Απόφ. 90252/23784 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.