Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 406/Δ/09.07.2021

  • 12/7/2021

Απόφ. Π.Δ.23-6-21 Έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 118/Α/09.07.2021

  • 10/7/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4816 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές...

Περισσότερα

ΦΕΚ 395/Δ/08.07.2021

  • 9/7/2021

Απόφ. 2177 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κελύφους του διώροφου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 395/Δ/08.07.2021

  • 9/7/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/53914/2086 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 40399/29-9-2017 κοινής υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2944/Β/05.07.2021

  • 6/7/2021

Απόφ. 20870 ΕΞ 2021 Καθορισμός μορφής και περιεχομένου πιστοποιητικού βεβαίωσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2872/Β/01.07.2021

  • 1/7/2021

Απόφ. 78157 ΕΞ 2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β’ 1864) κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2757/Β/28.06.2021

  • 29/6/2021

Απόφ. 27152 οικ. Φ.700.19 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 23083 Φ.700.19/11.6.2020 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 108/Α/26.06.2021

  • 26/6/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4811 Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2613/Β/18.06.2021

  • 22/6/2021

Απόφ. 61735 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 101/Α/19.06.2021

  • 19/6/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4808 Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.