Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 436/Δ/08.08.2019

  • 12/8/2019

Απόφ. 2112π.ε Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 456/Δ/12.08.2019

  • 12/8/2019

Απόφ. ΔΠΧΣ 3036 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ξάνθης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 434/Δ/08.08.2019

  • 9/8/2019

Απόφ. 3516 Επανακαθορισμός αιγιαλού και καθορισμός παραλίας στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 441/Δ/08.08.2019

  • 9/8/2019

Απόφ. 55224/999 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 446/Δ/08.08.2019

  • 9/8/2019

Απόφ. 3511 Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης της 3274/30-4-2015 (ΦΕΚ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 452/Δ/08.08.2019

  • 9/8/2019

Απόφ. 152060 Επανακαθορισμός εν μέρει ορίων αιγιαλού και καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 134/Α/09.08.2019

  • 9/8/2019

Απόφ. 4623 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3138/Β/07.08.2019

  • 8/8/2019

Απόφ. 79/2/24.07.2019 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3138/Β/07.08.2019

  • 8/8/2019

Απόφ. 79/3/24.07.2019 Τροποποίηση της 61/16/10.04.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3149/Β/08.08.2019

  • 8/8/2019

Απόφ. 1290 Τύπος και περιεχόμενο του αποδεικτικού καταβολής στις...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.