Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4573/Β/13.12.2019

  • 16/12/2019

Απόφ. 123974 Τροποποίηση της αριθμ. 21141/18-02-2019 (Β΄ 517) υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4578/Β/13.12.2019

  • 16/12/2019

Απόφ. 125210 Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4583/Β/13.12.2019

  • 16/12/2019

Απόφ. 1019/2019 Καθορισμός του οφειλόμενου ανταλλάγματος Υπηρεσιών Κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4630/Β/13.12.2019

  • 16/12/2019

Απόφ. Α.1458 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τις φορολογικές...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4632/Β/16.12.2019

  • 16/12/2019

Απόφ. 132334 ΕΞ 2019 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τον σεισμό της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 740/Δ/13.12.2019

  • 16/12/2019

Απόφ. 6942 Τροποποίηση σχεδίου πόλης, στην πολεοδομική ενότητα VI (Στρατώνες)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 741/Δ/13.12.2019

  • 16/12/2019

Απόφ. 57356 Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό οριογραμμής αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 745/Δ/13.12.2019

  • 16/12/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/63152/2945 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέας της χρήσης «Κινηματογράφου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 745/Δ/13.12.2019

  • 16/12/2019

Απόφ. 792512 Καθορισμός όρων δόμησης στο ΧΩΡΟ ΑΘΛΗΣΗΣ στο Ο.Τ. 1237 στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4557/Β/13.12.2019

  • 13/12/2019

Απόφ. 519 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.