Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3521/Β/21.08.2018

  • 22/8/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/53028/7626 Ισχύς Ευελιξίας Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3521/Β/21.08.2018

  • 22/8/2018

Απόφ. 43614/996 Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3545/Β/22.08.2018

  • 22/8/2018

Απόφ. 9762+6425+6424 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 292/Δ/21.08.2018

  • 22/8/2018

Απόφ. 58361 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 292/Δ/21.08.2018

  • 22/8/2018

Απόφ. 131800 Kαθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στην θέση «ΚΟΥΤΑΛΑΔΕΣ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 295/Δ/21.08.2018

  • 22/8/2018

Απόφ. 152343 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «Βρωμοπήγαδο»,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 294/Δ/21.08.2018

  • 22/8/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/47695/2669 Όροι και περιορισμοί για την προστασία των περιοχών του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3435/Β/18.08.2018

  • 21/8/2018

Απόφ. ΑΤΝΣΥ/οικ. 52 Ορισμός Οργανικής Μονάδας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3498/Β/21.08.2018

  • 21/8/2018

Απόφ. 86768 Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου Α:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 288/Δ/17.08.2018

  • 21/8/2018

Απόφ. 3930 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.