Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 207/Α/17.12.2019

  • 17/12/2019

Απόφ. 4650 Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4652/Β/17.12.2019

  • 17/12/2019

Απόφ. 547/Φ.111Α Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4654/Β/17.12.2019

  • 17/12/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/113189/3147 Τροποποίηση της Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 (ΦΕΚ 603/Β’/05-03-2012) υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4657/Β/17.12.2019

  • 17/12/2019

Απόφ. 129525 Τροποποίηση της αριθμ. 129345/24.11.2017 (Β’ 4124) «Καθορισμός του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4658/Β/17.12.2019

  • 17/12/2019

Απόφ. 522 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 748/Δ/17.12.2019

  • 17/12/2019

Απόφ. ΔΟΥ/οικ/ 5034 Χαρακτηρισμός του οδικού τμήματος της μελέτης οδοποιίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 752/Δ/17.12.2019

  • 17/12/2019

Απόφ. 3700/203714 Μερική ανάκληση της με αριθμ. α) 5812/23-11-2007 (ΦΕΚ 664/Δ΄/14-12-2007) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 753/Δ/17.12.2019

  • 17/12/2019

Απόφ. ΔΠΧΣ 5097 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 204/Α/16.12.2019

  • 16/12/2019

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4647 Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4573/Β/13.12.2019

  • 16/12/2019

Απόφ. 123633 Τροποποίηση των ποσοστών της παρ.1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.