Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 396/Δ/05.07.2019

  • 8/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/3186/203 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρίσκεται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2841/Β/05.07.2019

  • 8/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60654/1581 Έγκριση του Εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2861/Β/05.07.2019

  • 8/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60661/1584 Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού του Διοικητικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2879/Β/05.07.2019

  • 8/7/2019

Απόφ. YΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60656/1582 Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2886/Β/05.07.2019

  • 8/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60658/1583 Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2819/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60401/1571 Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2820/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60399/1570 Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2821/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60391/1567 Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2822/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60394/1568 Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2823/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60404/1573 Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.