Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 212/Α/24.12.2019

  • 24/12/2019

Απόφ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 213/Α/24.12.2019

  • 24/12/2019

Απόφ. Πράξη 52 της 23-12-2019 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 213/Α/24.12.2019

  • 24/12/2019

Απόφ. Π ράξη 49 της 23-12-2019 Παράταση της ισχύος της αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4746/Β/23.12.2019

  • 24/12/2019

Απόφ. 256430/2515 Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4750/Β/23.12.2019

  • 24/12/2019

Απόφ. 3700/3 Εξουσιοδότηση Προέδρου του Τ.Π. και Δανείων ή του αναπληρωτή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4751/Β/23.12.2019

  • 24/12/2019

Απόφ. 284558 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) των τριών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4761/Β/24.12.2019

  • 24/12/2019

Απόφ. 2745/328012 Καθορισμός των αναγκαίων θεμάτων και λεπτομερειών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4744/Β/23.12.2019

  • 23/12/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/119535/5281 Παράταση προθεσμίας της υποβολής των δηλώσεων άρθρου 2...

Περισσότερα

ΦΕΚ 763/Δ/19.12.2019

  • 20/12/2019

Απόφ. 6883 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας μετά από...

Περισσότερα

ΦΕΚ 764/Δ/19.12.2019

  • 20/12/2019

Απόφ. ΔΟΥ/οικ/ 6104/Φ.270 Ένταξη της παρακαμπτήριας οδού Ν. Κεραμιδίου του Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.