Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 719/Δ/09.12.2019

  • 10/12/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ /525269/54799/4014/1243 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κελύφους του κτηρίου φερομένης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 722/Δ/09.12.2019

  • 10/12/2019

Απόφ. 6831 Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο ΟΤ. 882α και 882β της συνοικίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 724/Δ/09.12.2019

  • 10/12/2019

Απόφ. 175578 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 724/Δ/09.12.2019

  • 10/12/2019

Απόφ. 180476/3808 Τροποποίηση χρήσεων γης στο Ο.Τ.668α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 724/Δ/09.12.2019

  • 10/12/2019

Απόφ. 180516/3810 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 726/Δ/09.12.2019

  • 10/12/2019

Απόφ. 22448 Έγκριση καθορισμού λατομικών περιοχών αδρανών υλικών στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 726/Δ/09.12.2019

  • 10/12/2019

Απόφ. 22449 Έγκριση καθορισμού νέων λατομικών περιοχών αδρανών υλικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 726/Δ/09.12.2019

  • 10/12/2019

Απόφ. 180452/3807 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 728/Δ/09.12.2019

  • 10/12/2019

Απόφ. 3121.6/84291/2019 Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 196/Α/09.12.2019

  • 10/12/2019

Απόφ. Π.Δ. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108 Αύξηση των ανωτάτων ορίων των διοικητικών κυρώσεων που...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.