Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4704/Β/29.12.2017

  • 5/1/2018

Απόφ. 2/89947/ΔΕΦ Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4651/Β/18.12.2017

  • 3/1/2018

Απόφ. ΓΔΟΠ 0002607 ΕΞ 2017 /Χ.Π. 2199 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τη χαλαζόπτωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4651/Β/18.12.2017

  • 3/1/2018

Απόφ. ΓΔΟΠ 0002611 ΕΞ 2017/Χ.Π. 2198 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4651/Β/18.12.2017

  • 3/1/2018

Απόφ. ΓΔΟΠ 0002610 ΕΞ 2017/Χ.Π. 2200 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4664/Β/21.12.2017

  • 3/1/2018

Απόφ. 907 Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4665/Β/21.12.2017

  • 3/1/2018

Απόφ. 894 Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4666/Β/21.12.2017

  • 3/1/2018

Απόφ. 896 Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4672/Β/21.12.2017

  • 3/1/2018

Απόφ. 903 Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4673/Β/21.12.2017

  • 3/1/2018

Απόφ. 902 Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4674/Β/21.12.2017

  • 3/1/2018

Απόφ. 899 Έγκριση της 1ης αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των...

Περισσότερα

© 1997 - 2018 Domiki.gr All rights reserved.