Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 794/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 278643 Μερική ανάκληση της αριθμ. 102293/13-9-1934 απόφασης (ΦΕΚ τ.Β΄/133/1934)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 794/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 516910(1527) Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 795/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 242942 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 796/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 275554 Επανακαθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4762/Β/24.12.2019

  • 24/12/2019

Απόφ. 59730/2576 Τροποποίηση της 39278/1823/2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4763/Β/24.12.2019

  • 24/12/2019

Απόφ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1176310 ΕΞ 2019 Αναπροσαρμογή του ποσού που αναγνωρίζεται ως δαπάνη σύμφωνα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4763/Β/24.12.2019

  • 24/12/2019

Απόφ. 59329/13521 Έκδοση απόφασης κατ' εφαρμογήν της παρ. 2 του άρθρου 40 του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4765/Β/24.12.2019

  • 24/12/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110243/4885 Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του Τοπογραφικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4767/Β/24.12.2019

  • 24/12/2019

Απόφ. 134020/23.12.2019 Kαθορισμός του ελεγκτικού πλαισίου (Διεθνή Πρότυπα) βάσει...

Περισσότερα

ΦΕΚ 211/Α/24.12.2019

  • 24/12/2019

Έχοντας υπόψη: Τη Β’ παράγραφο του Ψηφίσματος της 25ης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.