Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 779/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 9434/11-9-2019 Ανάκληση της αριθμ. 498/1-2-1987, αναδασωτέας απόφασης Νομάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 779/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 9355/10-9-2019 Ανάκληση της αριθμ. 190/20-1-1997, αναδασωτέας απόφασης Νομάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 779/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 9419/11-9-2019 Ανάκληση των αριθμ. 3498/2-9-1998 και 3532/4-9-1998 αναδασωτέων αποφάσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 783/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 269520 Εντοπισμένη τροποποίηση σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ. Γ583, Γ583Α,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 784/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 250169 Άρση της 2054/07-11-1989 (Φ.Ε.Κ. 705/21-11-1989 τ.Δ’) απόφασης Νομάρχη Κορινθίας,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 784/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 103012/10273 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού στη θέση «Σύρι» του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 790/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 3867/214873 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας, ιδιωτικής και διακατεχόμενης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 792/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 793021 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 792/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. Π.Δ. 3-12-19 Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης στο Ο.Τ. 09 (χώρος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 792/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 278652 Μερική ανάκληση της 102293/13-09-1934 απόφασης (ΦΕΚ 133/τ.Β΄/1934) κήρυξης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.