Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 531/Δ/23.09.2019

  • 25/9/2019

Απόφ. 214086/3731 Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρίπολης στα Ο.Τ. 206 και 205 επί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 533/Δ/23.09.2019

  • 25/9/2019

Απόφ. 52451/1313 Μερική ανάκληση της 108424/13-9-1934 (ΦΕΚ 133/Β’/1934) απόφασης Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 534/Δ/23.09.2019

  • 25/9/2019

Απόφ. 5078 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας μετά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3558/Β/23.09.2019

  • 23/9/2019

Απόφ. 1352 Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3558/Β/23.09.2019

  • 23/9/2019

Απόφ. 1353 Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 528/Δ/20.09.2019

  • 23/9/2019

Απόφ. 46013 Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό οριογραμμής αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3537/Β/20.09.2019

  • 23/9/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/81319/238 Τροποποίηση της 26804/16.06.2011 απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3519/Β/19.09.2019

  • 20/9/2019

Απόφ. Δ11/32052/1339 Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες των ατόμων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3540/Β/20.09.2019

  • 20/9/2019

Απόφ. 719 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 525/Δ/19.09.2019

  • 20/9/2019

Απόφ. 131555/2740 Τροποποίηση χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.