Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3253/Β/22.07.2021

  • 23/7/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/68161/3775 Όροι και προδιαγραφές λειτουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 440/Δ/22.07.2021

  • 23/7/2021

Απόφ. 138459 Αναθεώρηση Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Α’ Ε.Π. ΒΟΛΟΥ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 129/Α/23.07.2021

  • 23/7/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4819 Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων -...

Περισσότερα

ΦΕΚ 129/Α/23.07.2021

  • 23/7/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4819 Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων -...

Περισσότερα

ΦΕΚ 129/Α/23.07.2021

  • 23/7/2021

Απόφ. ΝΟMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4819 Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων -...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3131/Β/19.07.2021

  • 19/7/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/63302/522 Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 124/Α/18.07.2021

  • 18/7/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4818 α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 408/Δ/14.07.2021

  • 15/7/2021

Απόφ. 88802 Τροποποίηση - διόρθωση της υπ΄αρ. 3018/167095/5-10-2016 απόφασης Γ.Γ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 119/Α/13.07.2021

  • 13/7/2021

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 46 Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3050/Β/09.07.2021

  • 12/7/2021

Απόφ. 199632 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη».(1)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.