Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 802/Δ/30.12.2019

  • 31/12/2019

Απόφ. 822479 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 802/Δ/30.12.2019

  • 31/12/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/356773/6444 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 799/Δ/30.12.2019

  • 31/12/2019

Απόφ. 18999 Τροποποίηση και καθορισμός των ορίων της 33233/31-3-1927 (ΦΕΚ 27/8-4-1927...

Περισσότερα

ΦΕΚ 800/Δ/30.12.2019

  • 31/12/2019

Απόφ. 2397/152250 Διόρθωση και τροποποίηση του ΓΠΣ του Δήμου Λαρισαίων, νυν...

Περισσότερα

ΦΕΚ 803/Δ/30.12.2019

  • 31/12/2019

Απόφ. 4194 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών (με έργα εκτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 789/Δ/24.12.2019

  • 30/12/2019

Απόφ. .101913/4433 Οικοδόμηση οικοπέδου χωρίς πρόσωπο σε οδό του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 791/Δ/24.12.2019

  • 30/12/2019

Απόφ. 181984 Επικύρωση οριοθέτησης τμήματος υδατορέματος «Μπουνταβά»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4781/Β/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 759268(4394) Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4796/Β/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 268277/7603 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4797/Β/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 2978 Ορισμός του Δήμου Λεβαδέων ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.