Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3999/Β/04.11.2019

  • 4/11/2019

Απόφ. 280002/67741 Τροποποίηση απόφασης σύστασης επιτροπής καθορισμού λατομικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4025/Β/04.11.2019

  • 4/11/2019

Απόφ. ΠΡ 1439/1949630 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης - Καταχώρισης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 647/Δ/04.11.2019

  • 4/11/2019

Απόφ. 56762 Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό οριογραμμής αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 649/Δ/04.11.2019

  • 4/11/2019

Απόφ. 217637/343 Χαρακτηρισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων αστικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 650/Δ/04.11.2019

  • 4/11/2019

Απόφ. 226621 Επανακαθορισμός ορίων, παραλίας στην θέση «Εντός ρυμοτομικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 651/Δ/04.11.2019

  • 4/11/2019

Απόφ. 6161 Τροποποίηση σχεδίου πόλης μετά από άρση απαλλοτρίωσης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4000/Β/04.11.2019

  • 4/11/2019

Απόφ. 6071 Τροποποίηση της απόφασης Ορισμού της ΟΤΔ «Πιερική Αναπτυξιακή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3988/Β/01.11.2019

  • 1/11/2019

Απόφ. 475 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3990/Β/01.11.2019

  • 1/11/2019

Απόφ. 118944 ΕΞ 2019 Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 169/Α/01.11.2019

  • 1/11/2019

Απόφ. 4636 Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.(1)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.