Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4918/Β/31.12.2019

  • 3/1/2020

Απόφ. 7000/1/20/1-ζ Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4922/Β/31.12.2019

  • 3/1/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/122670/4245 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883/20.03.2019...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4923/Β/31.12.2019

  • 2/1/2020

Απόφ. Γ.Π./Δ12/οικ. 60994/1841 Χορήγηση προθεσμίας για την αδειοδότηση Μονάδων Φροντίδας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4923/Β/31.12.2019

  • 2/1/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/12587/Α36 Συμπλήρωση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9426/Α36/ 24.8.2018 κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4862/Β/30.12.2019

  • 31/12/2019

Απόφ. ΔΑΔ/Φ.1/11/43143 Τροποποίηση της ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.1/12/24719/25-11-2010 (ΦΕΚ 1867/Β΄/2010) υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4872/Β/30.12.2019

  • 31/12/2019

Απόφ. 919/26 Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4873/Β/30.12.2019

  • 31/12/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.12811/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4874/Β/30.12.2019

  • 31/12/2019

Απόφ. 134068 Τροποποίηση της 118699/31-10-2017 απόφασης του Υπουργού και του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4899/Β/31.12.2019

  • 31/12/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/124311/5551 Ρύθμιση διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Ενιαίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 802/Δ/30.12.2019

  • 31/12/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/315530/5753 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.