Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 6/Β/09.01.2020

  • 9/1/2020

Απόφ. 508 Τροποποίηση-συμπλήρωση της 242575/1.10.2019 απόφασης «Μεταβίβαση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 817/Δ/31.12.2019

  • 9/1/2020

Απόφ. 556695 Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 818/Δ/31.12.2019

  • 9/1/2020

Απόφ. Δ.Τ.Ε. 1701 Δέσμευση ζώνης διέλευσης οδού κατ’ εφαρμογή του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3/Β/08.01.2020

  • 8/1/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.3/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4/Β/08.01.2020

  • 8/1/2020

Απόφ. 546 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4931/Β/31.12.2019

  • 8/1/2020

Απόφ. 787584(6143) Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,αποφάσεων και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 816/Δ/31.12.2019

  • 8/1/2020

Απόφ. 2591/167222 Διόρθωση/τροποποίηση της 3018/167095/ 5-10-2016 απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4924/Β/31.12.2019

  • 8/1/2020

Απόφ. Δ11/οικ.60207/2717 Ημιαυτόνομη διαβίωση ασυνόδευτων ανηλίκων ηλικίας άνω...

Περισσότερα

ΦΕΚ 808/Δ/31.12.2019

  • 7/1/2020

Απόφ. 6828 Ανάκληση της 5100/30-10-1989 (ΦΕΚ 11/τ.Δ΄/ 11-1-1990) από πυρκαγιά, αναδασωτέας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 810/Δ/31.12.2019

  • 7/1/2020

Απόφ. 3550/194134 Μερική ανάκληση της αριθμ. (α) 5812/23-11-2007 (ΦΕΚ 664/Δ’/14-12-2007) απόφασης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.