Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 598/Δ/03.10.2019

  • 4/10/2019

Απόφ. Π.Δ. 20-09-19 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναμόρφωσης και αναθεώρησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3660/Β/02.10.2019

  • 3/10/2019

Απόφ. 663 Καθορισμός νέων ορίων ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3687/Β/03.10.2019

  • 3/10/2019

Απόφ. 109171ΕΞ2019 Έγκριση Πολεοδομικών Μελετών των περιοχών προς πολεοδόμηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 588/Δ/01.10.2019

  • 2/10/2019

Απόφ. 214189/3738 Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 26 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3657/Β/01.10.2019

  • 2/10/2019

Απόφ. 192601 Τροποποίηση μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 592/Δ/02.10.2019

  • 2/10/2019

Απόφ. 5151 Επανακαθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και καθορισμός οριογραμμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3619/Β/01.10.2019

  • 1/10/2019

Απόφ. 82/4 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης - Καταχώριση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 552/Δ/01.10.2019

  • 1/10/2019

Απόφ. 412923(1238) Καθορισμός Ειδικών Όρων και Περιορισμών Δόμησης στο χώρο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 556/Δ/01.10.2019

  • 1/10/2019

Απόφ. 4741/218107/2015 Αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης του 1923, στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 146/Α/01.10.2019

  • 1/10/2019

Απόφ. Πράξη 30 της 30-9-2019 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.