Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4961/Β/31.12.2019

  • 13/1/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/714178/23816/5127/3938 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1/Δ/13.01.2020

  • 13/1/2020

Απόφ. 3453/2019 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, με βάση τις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 824/Δ/31.12.2019

  • 13/1/2020

Απόφ. 07/οικ.3573 Καθορισμός Αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 824/Δ/31.12.2019

  • 13/1/2020

Απόφ. 07/οικ. 3572 Καθορισμός Αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 829/Δ/31.12.2019

  • 13/1/2020

Απόφ. 67821 Επικύρωση έκθεσης, μετά του διαγράμματος, για τον επανακαθορισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 821/Δ/31.12.2019

  • 10/1/2020

Απόφ. Δ25/Φ.ΑΕΡ. ΝΑΞΟΥ/οικ/ 6254 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων,που απαιτούνται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4945/Β/31.12.2019

  • 10/1/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΜΑΕΠΥΠ/715805/23846/3347/877 Παράταση έναρξης υποχρέωσης εγκατάστασης και λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4938/Β/31.12.2019

  • 9/1/2020

Απόφ. 149877 ΕΞ 2019 Ρύθμιση ειδικών θεμάτων του «Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 819/Δ/31.12.2019

  • 9/1/2020

Απόφ. 378 Τροποποίηση της 6850/22-07-1997 απόφασης του Νομάρχη Έβρου, περί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 819/Δ/31.12.2019

  • 9/1/2020

Απόφ. 264250/6961 Δέσμευση ζώνης διέλευσης οδού κατ’ εφαρμογή του άρθρου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.