Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3733/Β/08.10.2019

  • 8/10/2019

Απόφ. 3122.1-Τ28Α/70901/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 600/Δ/08.10.2019

  • 8/10/2019

Απόφ. 235302 Δέσμευση ζώνης διέλευσης οδού κατ’ εφαρμογή του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3709/Β/04.10.2019

  • 7/10/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.10050/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 599/Δ/04.10.2019

  • 7/10/2019

Απόφ. Π.Δ. 24-09-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 599/Δ/04.10.2019

  • 7/10/2019

Απόφ. Π.Δ. 24-09-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3696/Β/04.10.2019

  • 4/10/2019

Απόφ. 199306 Τροποποίηση της 173866/14.08.2019 (ΦΕΚ 3257 Β΄) απόφασης περί κατάρτισης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 593/Δ/03.10.2019

  • 4/10/2019

Απόφ. 2793 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 594/Δ/03.10.2019

  • 4/10/2019

Απόφ. 5622 Διόρθωση - Συμπλήρωση - Τροποποίηση της 12046/2010 απόφασης της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 595/Δ/03.10.2019

  • 4/10/2019

Απόφ. 123184 Επικύρωση οριοθέτησης - διευθέτησης υδατορέματος πλησίον...

Περισσότερα

ΦΕΚ 596/Δ/03.10.2019

  • 4/10/2019

Απόφ. Π.Δ. 24-09-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επί των...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.