Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5087/Β/31.12.2019

  • 17/1/2020

Απόφ. 134634/249 Συμπλήρωση του παραρτήματος του ν. 4442/2016.(3)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4/Δ/17.01.2020

  • 17/1/2020

Απόφ. Π.Δ.9-1-20 Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 840/Δ/31.12.2019

  • 17/1/2020

Απόφ. 7455 Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο ΟΤ. 728 στην περιοχή «Μαχαιρίτσα»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 842/Δ/31.12.2019

  • 17/1/2020

Απόφ. Π.Δ. 10-12-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 23/Β/16.01.2020

  • 16/1/2020

Απόφ. 3122.1-Τ29/430/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3/Δ/16.01.2020

  • 16/1/2020

Απόφ. 4412 Παραχώρηση, του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης, εκμετάλλευσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 834/Δ/31.12.2019

  • 16/1/2020

Απόφ. 281054 Μερική ανάκληση της αριθμ. 102293/13-09-1934 απόφασης (ΦΕΚ 133/Β΄/1934)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 834/Δ/31.12.2019

  • 16/1/2020

Απόφ. 275575 Επανακαθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και καθορισμός οριογραμμής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4/Α/15.01.2020

  • 15/1/2020

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4 Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 7/Α/15.01.2020

  • 15/1/2020

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8 Εξαίρεση των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.