Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4239/Β/20.11.2019

  • 20/11/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/ΤΤΠΝΚΜ/613369/437766/2229/236 Χαρακτηρισμός ως κινητών μνημείων εκατόν δέκα εννέα (119)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 681/Δ/19.11.2019

  • 20/11/2019

Απόφ. 4538 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τον καθορισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 688/Δ/20.11.2019

  • 20/11/2019

Απόφ. Π.Δ. 4-11-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 688/Δ/20.11.2019

  • 20/11/2019

Απόφ. Π.Δ.4-11-19 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 690/Δ/20.11.2019

  • 20/11/2019

Απόφ. 21908 Πρώτη αναμόρφωση του δασικού χάρτη της τοπικής κοινότητας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 693/Δ/20.11.2019

  • 20/11/2019

Απόφ. 171750 Έγκριση τοπικής τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4184/Β/19.11.2019

  • 19/11/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/88484/1155 Τροποποίηση απόφασης παραχώρησης στη ΔΕΗ του δικαιώματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4188/Β/19.11.2019

  • 19/11/2019

Απόφ. 122137 ΕΞ 2019 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4194/Β/19.11.2019

  • 19/11/2019

Απόφ. 112448 Τροποποίηση της 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4205/Β/19.11.2019

  • 19/11/2019

Απόφ. 7281 2η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 13215/30-11-2017 (Β' 4285):...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.