Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 618/Δ/15.10.2019

  • 16/10/2019

Απόφ. 3191/170915 Μερική Ανάκληση της 5812/23-11-2007 (ΦΕΚ 664/Δ΄/14-12-2007) απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 619/Δ/15.10.2019

  • 16/10/2019

Απόφ. 2836 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων, εντός ορίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 161/Α/16.10.2019

  • 16/10/2019

Απόφ. 4633 Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3793/Β/14.10.2019

  • 15/10/2019

Απόφ. 101023 Τροποποίηση της 69395/1-7-2019 (Β’2764) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3818/Β/15.10.2019

  • 15/10/2019

Απόφ. 448 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3819/Β/14.10.2019

  • 15/10/2019

Απόφ. 463 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 614/Δ/15.10.2019

  • 15/10/2019

Απόφ. 212856 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού και καθορισμός ορίων παραλίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 616/Δ/15.10.2019

  • 15/10/2019

Απόφ. 235319 Δέσμευση ζώνης διέλευσης οδού κατ’ εφαρμογή του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3776/Β/14.10.2019

  • 14/10/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/7698/Α335 Χαρακτηρισμός ως δυσπρόσιτων των θέσεων οικοπέδων στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3784/Β/14.10.2019

  • 14/10/2019

Απόφ. 3122.1-Τ03Α/71453/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.