Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 856/Δ/31.12.2019

  • 22/1/2020

Απόφ. 7865 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 857/Δ/31.12.2019

  • 22/1/2020

Απόφ. 69957 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 57/Β/21.01.2020

  • 21/1/2020

Απόφ. 438 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 58/Β/21.01.2020

  • 21/1/2020

Απόφ. Δ30/Δ5α/81473/9813 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5121/Β/31.12.2019

  • 21/1/2020

Απόφ. 1281/2019 Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 852/Δ/31.12.2019

  • 21/1/2020

Απόφ. 282143 Επανακαθορισμός οριογραμμής αιγιαλού, επανακαθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 48/Β/20.01.2020

  • 20/1/2020

Απόφ. Υ3 Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5109/Β/31.12.2019

  • 20/1/2020

Απόφ. 16927/204526 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5116/Β/31.12.2019

  • 20/1/2020

Απόφ. 135966 Εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης των καταστάσεων υφιστάμενων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 843/Δ/31.12.2019

  • 20/1/2020

Απόφ. 269076 Επικύρωση καθορισμού τμηματικής οριοθέτησης τμήματος...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.