Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 83/Β/24.01.2020

  • 27/1/2020

Απόφ. 11046 Τροποποίηση της 173866/14.08.2019 (Β΄ 3257) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 83/Β/24.01.2020

  • 27/1/2020

Απόφ. 11084 Τροποποίηση της 165768/13.08.2019 (Β΄ 3255) απόφασης περί κατάρτισης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 87/Β/24.01.2020

  • 24/1/2020

Απόφ. A.1013 Καθορισμός διαδικασίας διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 87/Β/24.01.2020

  • 24/1/2020

Απόφ. Α.1012 Διαδικασία χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 12/Α/24.01.2020

  • 24/1/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4653 Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 9/Α/23.01.2020

  • 23/1/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4652 Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από...

Περισσότερα

ΦΕΚ 69/Β/23.01.2020

  • 23/1/2020

Απόφ. 965 Τροποποίηση της 50891/10.09.2007 (ΦΕΚ 1876 Β’) απόφασης του Υφυπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6/Δ/21.01.2020

  • 22/1/2020

Απόφ. 12/1199 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 850/Δ/31.12.2019

  • 22/1/2020

Απόφ. 273675 Επανακαθορισμός οριογραμμών αιγιαλού-παραλίας στην θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 851/Δ/31.12.2019

  • 22/1/2020

Απόφ. 68891 Επικύρωση έκθεσης, μετά του διαγράμματος, για τον επανακαθορισμό...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.