Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3221/Β/22.07.2021

  • 26/7/2021

Απόφ. 120618 Έγκριση διόρθωσης - συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3281/Β/26.07.2021

  • 26/7/2021

Απόφ. ΔΣ 148/7/15.07.2021 Κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Άρτας - Σύσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3282/Β/26.07.2021

  • 26/7/2021

Απόφ. ΔΣ 148/6 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Γιαννιτσών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3282/Β/26.07.2021

  • 26/7/2021

Απόφ. 148/5 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Κυπαρισσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3282/Β/26.07.2021

  • 26/7/2021

Απόφ. ΔΣ 148/8 Κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Παπάγου - Τροποποίηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3285/Β/26.07.2021

  • 26/7/2021

Απόφ. 448900(8802) Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3286/Β/26.07.2021

  • 26/7/2021

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9398 /Α325 Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 130/Α/23.07.2021

  • 24/7/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4820 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3243/Β/22.07.2021

  • 23/7/2021

Απόφ. 76142 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50116/20-5-2020 απόφασης του Υφυπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3253/Β/22.07.2021

  • 23/7/2021

Απόφ. ΔΣ 147/8 Τροποποίηση της υπ’ αρ.110/5/1.10.2020 απόφασης του ΔΣ του νπδδ...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.