Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 58/Β/21.01.2020

  • 21/1/2020

Απόφ. Δ30/Δ5α/81473/9813 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5121/Β/31.12.2019

  • 21/1/2020

Απόφ. 1281/2019 Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 852/Δ/31.12.2019

  • 21/1/2020

Απόφ. 282143 Επανακαθορισμός οριογραμμής αιγιαλού, επανακαθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 48/Β/20.01.2020

  • 20/1/2020

Απόφ. Υ3 Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5109/Β/31.12.2019

  • 20/1/2020

Απόφ. 16927/204526 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5116/Β/31.12.2019

  • 20/1/2020

Απόφ. 135966 Εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης των καταστάσεων υφιστάμενων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 843/Δ/31.12.2019

  • 20/1/2020

Απόφ. 269076 Επικύρωση καθορισμού τμηματικής οριοθέτησης τμήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 845/Δ/31.12.2019

  • 20/1/2020

Απόφ. ΠΔ.11-12-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 846/Δ/31.12.2019

  • 20/1/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/704745/502073/14248/5992 Έγκριση αναοριοθέτησης των αρχαιολογικών χώρων: 1) «Μαγούλα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 848/Δ/31.12.2019

  • 20/1/2020

Απόφ. 292523 Επανακαθορισμός ορίων Αιγιαλού -Παραλίας στη θέση «Σελιανίτικα»...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.