Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 215/ΑΑΠ/03.10.2018

  • 5/10/2018

Απόφ. 100316/2132 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίουΕλεουσας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 216/ΑΑΠ/03.10.2018

  • 5/10/2018

Απόφ. 04-09-18 Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 219/ΑΑΠ/03.10.2018

  • 5/10/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ57/450718/322206/9895/3994 Έγκριση κήρυξης-οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου στη θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 395/Δ/03.10.2018

  • 5/10/2018

Απόφ. 14191/135336 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ) στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 392/Δ/02.10.2018

  • 5/10/2018

Απόφ. 10556/101607 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού - παραλίας στη θέση «Kαραβοστασιά»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 389/Δ/02.10.2018

  • 4/10/2018

Απόφ. 15119 Καθορισμός ορίων αιγιαλού ως προς την ενσωμάτωση - οριστικοποίηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 211/ΑΑΠ/02.10.2018

  • 4/10/2018

Απόφ. 10-09-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 391/Δ/03.10.2018

  • 4/10/2018

Απόφ. 17-09-18 Χαρακτηρισμός του Κυπαρισσιακού κόλπου και της ευρύτερης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4420/Β/04.10.2018

  • 4/10/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029 Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β΄/10-8-2016), απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 213/ΑΑΠ/03.10.2018

  • 3/10/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/60327/3187 Παράταση αναστολής έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.