Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 20/Δ/29.01.2020

  • 29/1/2020

Απόφ. Π.Δ.21-01-20 Επανέγκριση ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 130/Β/27.01.2020

  • 28/1/2020

Απόφ. 8843 ΕΞ 2020 Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 9/Δ/27.01.2020

  • 28/1/2020

Απόφ. Π.Δ.27-12-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 10/Δ/27.01.2020

  • 28/1/2020

Απόφ. 701/43178 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 11/Δ/27.01.2020

  • 28/1/2020

Απόφ. 204349/4274/19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, περιοχής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 11/Δ/27.01.2020

  • 28/1/2020

Απόφ. 204321/4272/19 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ιστορικό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 11/Δ/27.01.2020

  • 28/1/2020

Απόφ. 206184/4310/19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καρδαμιτσίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 17/Δ/27.01.2020

  • 28/1/2020

Απόφ. 282962 Μερική άρση αναδάσωσης εκτάσεως συνολικού εμβαδού 6.384,09...

Περισσότερα

ΦΕΚ 18/Δ/27.01.2020

  • 28/1/2020

Απόφ. 206292/4314/19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελοκήπων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 864/Δ/31.12.2019

  • 28/1/2020

Απόφ. 69989 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.