Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 187/Β/30.01.2020

  • 31/1/2020

Απόφ. Α.1010 Καθορισμός χρόνου έναρξης εφαρμογής για την υπαγωγή στη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 197/Β/31.01.2020

  • 31/1/2020

Απόφ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.5/2/3688 Ορισμός Επιχειρησιακής Μονάδας, υποκείμενης στο Υπουργείο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 25/Δ/30.01.2020

  • 31/1/2020

Απόφ. 8821 πε Έγκριση παρέκκλισης ως προς το ύψος για την ανέγερση κλειστού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 27/Δ/30.01.2020

  • 31/1/2020

Απόφ. 2376 Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό οριογραμμής αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 29/Δ/30.01.2020

  • 31/1/2020

Απόφ. 3364 Κύρωση τμήματος του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 30/Δ/30.01.2020

  • 31/1/2020

Απόφ. 285671/19 Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το αρθ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 150/Β/29.01.2020

  • 30/1/2020

Απόφ. 173/3056 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 172/Β/30.01.2020

  • 30/1/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7083/112 Καθορισμός χρονοδιαγράμματος για την έναρξη λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 167/Β/29.01.2020

  • 29/1/2020

Απόφ. 251 2η Τροποποίηση της 4786/27-11-2018 (ΦΕΚ 5539/τ.Β΄/11-12-2018) απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5210/Β/31.12.2019

  • 29/1/2020

Απόφ. Δ11/οικ.60668/2734 Τροποποίηση της Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017 απόφασης «Καθορισμός...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.