Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 203/Β/31.01.2020

  • 3/2/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/9021/349 Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/ 29.05.2019 απόφασης των Υπουργών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 275/Β/03.02.2020

  • 3/2/2020

Απόφ. 121 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 31/Δ/31.01.2020

  • 3/2/2020

Απόφ. 48553/944 Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου περιοχής «Μεζαράκια»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 39/Δ/03.02.2020

  • 3/2/2020

Απόφ. 9967 Αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Κ.Χ.1325...

Περισσότερα

ΦΕΚ 40/Δ/03.02.2020

  • 3/2/2020

Απόφ. 32095 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 40/Δ/03.02.2020

  • 3/2/2020

Απόφ. ΟΙΚ67 Καθορισμός αποδεκτών και ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 226/Β/03.02.2020

  • 3/2/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/3198/30 Τροποποίηση της με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/ 77103/707 απόφασης «Κατάρτιση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 220/Β/03.02.2020

  • 3/2/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/123422/4289 Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882/20.03.2019...

Περισσότερα

ΦΕΚ 21/Α/03.02.2020

  • 3/2/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4659 Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 17/Α/31.01.2020

  • 31/1/2020

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 12 Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).(1)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.