Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4541/Β/18.10.2018

  • 18/10/2018

Απόφ. 1034 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4513/Β/15.10.2018

  • 17/10/2018

Απόφ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ 2018 Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4524/Β/16.10.2018

  • 17/10/2018

Απόφ. 7062/149508 Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4528/Β/17.10.2018

  • 17/10/2018

Απόφ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 180215 Τροποποίηση της αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172859/22.03.2018 (ΦΕΚ Β΄ 1267)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4528/Β/17.10.2018

  • 17/10/2018

Απόφ. 107919 - 12/10/2018 Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ. 484/36/ Φ.15/2012 (ΦΕΚ Β΄ 230)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4521/Β/16.10.2018

  • 16/10/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ56/357180/256204/7869/3303 Έγκριση όρων, διαδικασιών και καθορισμού των οργάνων χορήγησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4520/Β/16.10.2018

  • 16/10/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461 Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 228/ΑΑΠ/15.10.2018

  • 15/10/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/339178/243308/7501/3148 Κήρυξη-οριοθέτηση ενάλιου αρχαιολογικού χώρου στον όρμο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 228/ΑΑΠ/15.10.2018

  • 15/10/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/66171/1971 Έγκριση παρέκκλισης ύψους σε ακίνητο που βρίσκεται επί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4509/Β/15.10.2018

  • 15/10/2018

Απόφ. 40613/Δ1.14236 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.80000/οικ. 58192/2153/22-12-2016...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.