Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4964/Β/31.12.2019

  • 13/12/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΑΠΑΥ/709353/23658/3308/425 Κατάργηση της υπ’ αριθμ. Δ21/209/Φ.Α21 (ΦΕΚ719/Β’/01-03-2019) κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4550/Β/12.12.2019

  • 12/12/2019

Απόφ. Υ 150 Καθορισμός διαδικαστικών υποχρεώσεων για την αποφυγή σύγκρουσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 201/Α/12.12.2019

  • 12/12/2019

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4646 Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 199/Α/12.12.2019

  • 12/12/2019

Απόφ. Πράξη 42 της 11-12-2019 Τροποποίηση της αριθμ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. «Σύσταση, συγκρότηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 200/Α/12.12.2019

  • 12/12/2019

Απόφ. Πράξη 43 της 11-12-2019 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4519/Β/10.12.2019

  • 11/12/2019

Απόφ. 1093/2019 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον...

Περισσότερα

ΦΕΚ 733/Δ/11.12.2019

  • 11/12/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/486153/50656/3740/1140 Χαρακτηρισμός ως νεότερου μνημείου, του κτιρίου φερόμενης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 737/Δ/11.12.2019

  • 11/12/2019

Απόφ. 134218 ΕΞ 2019 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τη σύσταση υπόγειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4530/Β/11.12.2019

  • 11/12/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8813/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4545/Β/11.12.2019

  • 11/12/2019

Απόφ. 87473 Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.