Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 328/Β/07.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/8466/598 Παράταση προθεσμίας της υποβολής των δηλώσεων άρθρου 2...

Περισσότερα

ΦΕΚ 381/Β/07.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. 3122.1-Τ40Α/6359/2020 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 382/Β/07.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. 3122.1-Τ40Α/6359/2020 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 385/Β/10.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. 1434 Τροποποίηση της 4260/791/23.01.2012 (Β’ 231) απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 386/Β/10.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. 13805/2019 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 398/Β/10.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. 17191 Τροποποίηση της 23484/2249/24.2.2014 (Β΄ 724) απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 52/Δ/07.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. ΥΠ ΕΝ/Δ ΕΣΕΔ Π/123354/1434 Ανάκληση της 1515/11.1.2007 απόφασης Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 54/Δ/07.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. 66506 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 54/Δ/07.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. 7446/19 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων: 1) του κτηρίου επί των οδών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 56/Δ/07.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/77671/3525 Σημειακή Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.