Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 67/Δ/12.02.2020

  • 12/2/2020

Απόφ. 19771 Μερική ανάκληση της 102293/13-09-1934 απόφασης (ΦΕΚ 133/τ.Β΄/1934) κήρυξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 67/Δ/12.02.2020

  • 12/2/2020

Απόφ. 19729 Μερική ανάκληση της 102293/13-09-1934 απόφασης (ΦΕΚ 133/τ.Β΄/1934) κήρυξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 405/Β/11.02.2020

  • 11/2/2020

Απόφ. 1311 Επίταξη ακινήτων στις νήσους Σάμο, Λέσβο και Χίο για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 28/Α/10.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. Π.Ν.Π Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 352/Β/07.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. 204 Διενέργεια Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 343/Β/07.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/314/2020 Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας «Κοινωνία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 349/Β/07.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. Γ2γ/οικ5471 Προϋποθέσεις διασύνδεσης και χορήγησης αδείας συντήρησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 368/Β/07.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/11163/409 Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, ανά τεχνολογία ή/και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 373/Β/07.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. 15739 Τροποποίηση της 71701/14986/29.08.2011 (Β΄ 2128) απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 382/Β/07.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/502/Α362 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.